Gladsaxe kommune

  1. Tagudhæng i Gladsaxe Kummune må være op til 50 cm uden at det tælles med i bebyggelsens areal.