Gladsaxe kommune

  1. Tagudhæng i Gladsaxe Kummune må være op til 50 cm uden at det tælles med i bebyggelsens areal.

 

Tillæg til deklarationen af 2014 om lette byggematerialer i henhold til aftalens § 5.

 

Hovedstaden Midt, Kreds 4 og Gladsaxe Kommune har indgået aftale, at fra 14. september 2023, er følgende materialer, IKKE lette materialer:

  • Mursten
  • Gasbeton
  • Leca blokke
  • andre stenblokke