Repræsentantskabsmødet 2024

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2024 - Læs her

Beretning til repræsentantskabsmødet 2024 - Læs her

Referat fra repræsentantskabsmødet 2024 - Læs her

Dagsorden for ekstraordinær repræsentantskabsmøde 2024 - Læs her

Referat fra ekstraordinær repræsentantskabsmøde 2024 - Læs her

Regnskab for kredsen 2023 - Læs her