Repræsentantskabsmødet 2023

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 2023 - Læs her

Beretning til repræsentantskabsmødet 2023 - Læs her

Referat fra repræsentantskabsmødet 2023 - Læs her

Regnskab for kredsen 2022 - Læs her