Kredsmøde 17. februar 2022

17.03.22

Afbud fra Erik Hansen

1. Repræsentant fra en bestyrelse i kredsen var mødt og fremlagte sit problem, som kredsbestyrelsen besvarede.

2.Kredsbestyrelsen har planlagt af afholde erfaringsmøde for erfarne vurderingsfolk den 10. marts 2022, invitationer er udsendt til bestyrelser og de enkelte vurderingsfolk.

3. Kredsbestyrelsen har planlagt 3 datoer til vurderingskurser i foråret 2022, men det er efterfølgende erfaret at de må afholdes på andre datoer. Bestyrelsen planlægger disse datoer på mødet den 3. marts 2022

4. Afsnitte om bæredygtighed er udsat til et senere tidspunkt.

5. Kredsbestyrelsen har fundet ud af at der godt kan benyttes regnvand til toiletskyl og vaskemaskiner (oplyst af Miljøstyrelsen), men der skal søges om tilladelse hos enten Gladsaxe- eller Herlev Kommune. Desuden skal der benyttes autoriseret VVS til installationen. Artikel vil blive lagt på kredsens hjememside snarest.

6. Årets repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt - Kreds 4 - afholdes torsdag den 21. april 2022 kl. 19:00 - Der serveres sandwich fra kl. 18:30

7. Miljørapporten fra Miljøudvalget under Kolonihaveforbundet udskydes til et senere tidspunkt, da der i dag ikke var tid nok til at gennemgå denne.

8. Hovedbestyrelsen under Kolonihaveforbundet har på seneste HB-møde besluttet, at alle henvendelser fra haveforeningsmedlemmer skal sendes til kredsen for besvarelse, hvis der er behov for juridiske svar henvender kredsen sig til Kolonihaveforbundets juridiske sektion, inden kredsen svarer foreningsmedlemmet.

9. Processen med at diskutere kredsens profil er udskudt til et senere møde.

10. Kredsen planlægger erfaringsmødet og repræsentantskabsmødet på næste møde den 3. marts 2022.

11. Kredsbestyrelsen har erfaret at Dansk Folkeparti har fremsat beslutningsforslag B79 i folketinget med ordlyden: Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver. Læs her

Kredsbestyrelsen