Aktuel orientering d. 9. august 2021

 

Repræsentantskabsmøde: 

Datoen for afholdelse af repræsentantskabsmøde i 2021 er flyttet til: Torsdag d. 16. september 2021 kl. 19. Der vil være sandwich til fremmødte kl. 18.30.

Datoen mandag d. 4. oktober kl. 19 er reserveret til evt. ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2021, hvis der skulle blive brug for det, ift. evt.  beslutninger om vedtægtsændringer, der kræver behandling på to på hinanden følgende møder.  

 

 

 

Hovedstaden Midt | Hf. Samvirke 1A, 2860 Søborg | Kontortid: torsdag i ulige uger, 18:30 - 19:30 | Telefon: 27 20 94 70 | E-mail: bestyrelsen@khf-kreds4.dk