03.05.2022

Vejdirektoratet vil fra begyndelsen af 2022 indlede en undersøgelse med skitseprojektering og miljøkonsekvensvudering for en kapacitetsforøgelse på Motorring 3, hvor også mulighederne for at reducere støjen vil blive undersøgt.

 

Se Vejdirektoratets hjemmeside for projektet: Klik her

 

Kredsbestyrelsen